Hva er allidrett

Kunnskap om aktivitetsnivå, utvikling og frafall i idretten har ført til at Norges Idrettsforbund har lagt vekt på å klargjøre barneidrettens målsettinger og innhold.

Idrettstinget vedtok i 1987 retningslinjer som idretten skal bygge på når den utformer tilbud til barn.
På idrettstinget i mai 2007 ble disse retningslinjene revidert. For mer informasjon se www.idrett.no

Sentrale punkter:

  •     Barneidretten skal gjennomføres som allsidig idrettsopplæring for alle barn
  •     Barneidretten skal ta sikte på å stimulere barnas fysiske, psysiske og sosiale utvikling og gi opplæring og innføring i flere idretter.
  •     Allsidig idrettsopplæring av barn er en forutsetning både for topp og bredde. Tidlig spesialisering fører ofte til tidlig frafall.

Idrettsopplæring av barn anbefales å følge denne utviklingsplan:

5-7 år: Lek og allsidig aktivitet for å stimulere barnas utvikling og trene opp egenskaper som er tilpasset barnas fysiske alder

8-10 år: Allsidig aktivitet med sikte på opplæring og innføring i flere forskjellige idretter.

Vi i Ranheim IL ønsker å gi barna positive opplevelser og mestringsfølelse gjennom det som for mange er deres første møte med idretten. Allidrett skal være allsidig, lekpreget aktivitet uten oppsatte konkurranser hvor prestasjoner måles. Barna skal møte ulike miljøer i form av snø, is, vann, natur og inneaktiviteter.

I Ranheim IL gir vi barna muligheten til å utvikle seg gjennom aktivitetstilbudet de får. De yngste barna (5 og 6 år) gis et tilbud som i hovedsak tar sikte på å utvikle grunnleggende bevegelser gjennom aktiviteter inne og ute til ulike årstider. Tilbudet skal gjennomgående preges av lek – vi skal tilstrebe at barna får et positivt møte med Ranheim IL og idretten og slik at de ønsker å komme tilbake. Når barna blir eldre vil de få tilbud om å prøve ulike særidretter.

Hva tilbyr vi barna? Gjennom allidrett i Ranheim IL får barna muligheten til å bli kjent med: Leker, sangleker, ball, apparater, orientering, ski, skøyter, svømming, sykling, friidrett, friluftsliv, kampsport, dans, håndball, fotball, innebandy, basketball og klatring.

For spørsmål eller tilbakemeldinger kan du sende en e-post til allidrett@ril.no.