Kontaktpersoner

Styret 

Leder Espen Selnes
Styremedlem (arrangement) Mali Otnes
Styremedlem (arrangement) Kristin Hognestad
Styremedlem (arrangement/booking) Janne

Ane Silje Arntzberg

Grostad

Eger

Styremedlem (utstyr) Anne Haave
Styremedlem (økonomi) Linda Trones
Styremedlem (web/påmelding) Hilde Thomasli Holltrø

Ta kontakt med en av oss i styret om du har lyst å være med og bidra som fast trener, aktivitetsleder, lagleder for en gruppe eller bare være med på å gjennomføre en aktivitet du selv har holdt på med. Alle får tilbud om aktivitetslederkurs. Allidrettens aktiviteter drives av foreldrene til de aktive barna. Alle kan bidra på ulike vis til et godt aktivitetstilbud.

  • Idèer eller tilbakemeldinger som bidrar til å gi et bedre tilbud til barna
  • Høre med din arbeidsgiver om de kan bidra med premier eller økonomisk støtte til allidretten.

For spørsmål eller tilbakemeldinger kan du sende en e-post til allidrett@ril.no.