Praktisk informasjon – påmelding

Påmelding og oppstart for høsten 2023 og våren 2024

Allidretten har H2023/V2024 et tilbud til barn som er født i 2017 og 2018. I praksis er dette de som går siste året i barnehagen, eller i 1. klasse på skolen. Påmelding er åpnet. Det blir dessuten avholdt et infomøte, torsdagdag 24. august kl 18:00. Oppmøte i sosialt rom i Ranheim aktivitetshall (den nye hallen ovenfor Rema 1000).

Hvor og når

Oppstart av aktivitet vil være i uke 36 (4. – 8. sept. 2023). En aktivitetsplan for høsten vil bli delt når dette er på plass.

Treningene vil i utgangspunktet foregå på Vikåsen skole og ny aktivitetshall på Ranheim. Barn i Vikåsen skolekrets født i 2018 trener i gymsalen på Vikåsen, mens barn i Vikåsen født 2017 samt de som er tilhørende skolekretsene Hansbakken og Ranheim trener i Ranheim aktivitetshall.

Under er treningstidspunkter for de gruppene vi tilbyr. Legg merke til at tidspunktene i utgangspunktet gjelder trening i gymsal, og at mange aktiviteter – spesielt i vårsemesteret – vil avholdes andre steder på andre dager og tidspunkter. Denne variasjonen kommer av at vi må tilpasse oss de ulike arenaene vi skal delta på, som for eksempel ski, skøyter, klatring, friidrett og fotball. Detaljer om dette kommer fortløpende gjennom sesongen (se «Påmelding og informasjon»).

Skolekrets Årskull Tid Sted Spond kode
Hansbakken 2018 Tirsdag kl.17 Ranheim aktivitetshall JMSGQ
Ranheim 2017 Torsdag kl.17 Ranheim aktivitetshall JMSGQ
Ranheim 2017 Torsdag kl.18 Ranheim aktivitetshall JMSGQ
Ranheim 2018 Onsdag kl.17 Ranheim aktivitetshall JMSGQ
Vikåsen 2017 Tirsdag kl.18 Ranheim aktivitetshall JMSGQ
Ranheim 2018 Onsdag kl.18 Ranheim aktivitetshall JMSGQ
Vikåsen 2018 Tirsdag kl.17 Vikåsen skole JMSGQ
Vikåsen 2018 Tirsdag kl.17.45 Vikåsen skole JMSGQ

Påmelding og informasjon

Påmeldinger vil foregå via Spond. Dere må derfor melder på ditt barn via appen som medlem via gruppekode (se tabell over) og deg selv som foresatt. Nærmere info finner dere på Spond sine hjemmeside, brukerveiledning finnes her og annen info finner dere her.

I tillegg til treningskontingenten for å delta i allidrett vil det være et krav om medlemskap i RIL som gjelder for et kalenderår. For allidretten betyr det en kontingent for høstsesongen (gitt at barnet ikke har betalt kontingent fra før) og en ny for vårsesongen. Et tips kan være å be post@ril.no om å opprette et familiemedlemskap hvis man er 2 eller flere.

All informasjon gjennom sesongen vil bli delt gjennom Spond. Det er derfor svært viktig at dere beholder appen – med varsler påslått – også i etterkant av registrering.

Til deg som er mamma eller pappa

Her kommer litt viktig informasjon for at tilbudet om allidrett skal kunne gjennomføres; tusen takk for at du leser hele avsnittet.

Det er vi foreldre som driver allidretten. En håndfull av oss sitter i et styre, cirka 30 av oss er trenere, resten av oss sørger for at det alltid er en til stede for hvert eneste barn når aktiviteter gjennomføres; 5-6-7-åringen trenger deg når hun får et skrubbsår i lengdegropa, eller når han krasjer med ribbeveggen i innebandykampens hete.

Om du er aktiv bidragsyter vil du bli kjent med andre foreldre og mange av ditt barns venner for årene som kommer. Om du sitter utenfor gymsalen, og har en liten times fri fra hverdagen, vil du selvsagt også kunne bli kjent med andre foreldre som også sitter der.

Å delta som trener eller styremedlem er frivillig, men uten nok bidragsytere vil ikke tilbudet kunne gjennomføres. Det er ingen krav til egen fysisk form eller relevant kunnskap for å kunne være trener, og det er uansett et tidsrom du vil være til stede der barnet ditt er.

Merk at noen av aktivitetene, som f.eks. bandy, basket og orientering, vil gjennomføres ved bruk av eksterne trenere. Og med mange nok trenere på hver gruppe betyr det at man varierer hvem som gjennomfører de ulike treningene, samt at gruppen fortsatt har god dekning av trenere selv om du av og til ikke kan bidra.

Send en e-post til oss allerede i dag om at du kan tenke deg å bidra enten som trener eller i styret. Dere vil samtidig naturlig vis slippe å betale aktivitetsavgiften for allidrett.

Det må også nevnes at alle som er med på organisert aktivitet må betale medlemskontingent for begge år (går på kalenderår), dette gjelder både trenere og barn. Dvs du som trener/styremedlem vil også bli bedt om å betale medlemsavgift for begge kalenderår. Send en e-post til post@ril.no og be de om å lage et familiemedelmskap. I sum vil dette gi en liten prisreduksjon sammenlignet å måtte betale medlemskontingent for et barn samt treningsavgift. Et eksempel for sesongen 2021/2022 (har nylig kommet nye retningslinjer fra RIL overordnet, ny info vil komme):

  • Aktivitetsavgift barn = 550,
  • Aktivitetsavgift barn av trener = 0,-
  • Medlemskontingent RIL per medlem = 400,- pr kalenderår
  • Medlemskontingent RIL per familie = 700,- pr kalenderår
  • Ikke trener: Hvis bare barnet deltar = 1350,- for hele allidrettsåret (aktivitetsavgift + medlemskontingent*2)
  • Trener: Hvis barnet har en mamma eller pappa som også bidrar som trener = 1400,- for hele året. (medlemskontingent familie*2, ingen aktivitetsavgift). I tillegg får trenere personlig RIL-jakke uten kostnad.
  • Det kan være et alternativ for trener å være støttemedlem, dette koster kr 200 per kalenderår (vs 400 kr for fult medlemskap)
  • NB: Er det første år i RIL vil det komme krav om medlemskontingent i RIL både i høsten i år og for neste år.

Tusen takk!

Aktivitetsavgift allidrett + medlemskontingent Ranheim Idrettslag

Aktivitetsavgiften totalt for hele året, altså både høsten 2022 og våren 2023 er 550 kroner per barn. Har dere flere søsken med i allidretten betales det fra og med barn nummer to halv pris.  Dette skal skje automatisk, hvis ikke, send en e-post med barnas navn til allidrett@ril.no. Medlemskontingent kommer i tillegg (se lengre ned).

Faktura vil sendes ut gjennom Spond i etterkant av registreringen.

Legg merke til at du kan miste plassen dersom den ikke betales etter gjentatt purring; dette for å la andre på venteliste slippe til – vi har tidligere år opplevd større pågang enn vi har antall plasser på flere av gruppene.

Det er et krav fra Norges idrettsforbund (NIF) og dermed også Ranheim idrettslag (RIL) at alle deltagere på allidretten også må være medlem av Ranheim Idrettslag, inklusiv trenere og styremedlemmer. Les mer om dette her, hvor også gjeldende priser står. Innmelding av barnet i RIL vil skje automatisk, og dette beløpet vil også faktureres gjennom Spond. NB: Ved ny innmelding i Spond vil man automatisk få et krav om medlemsavgift, dvs det vil komme krav både for høsten og i januar for påfølgende år.

All påmelding skal skje via appen Spond, og ikke ved bruk av e-post eller andre omveier. Hvis du derimot ikke skulle ha en smarttelefon, send en e-post til allidrett@ril.no så skal vi forsøke å hjelpe deg så raskt vi kan.

Spørsmål og tilbakemeldinger

For spørsmål eller tilbakemeldinger kan du sende en e-post til allidrett@ril.no, så hører du fra oss så raskt vi kan.