Praktisk informasjon – påmelding

Påmelding og oppstart for høsten 2021 og våren 2022

Allidretten har H2021/V2022 et tilbud til barn som er født i 2015 og 2016. I praksis er dette de som går siste året i barnehagen, eller i 1. klasse på skolen. Påmelding har åpnet, se info under for hvordan dere går frem for å melde på deres barn via appen Hoopit. Det vil også være et infomøte tirsdag 17. august. Pga korona må vi dele det opp i to, et annet møte som starter kl 19 for barn som tilhører Vikåsen født i 2016 og barn på Ranheim/Jakobsli født i 2015. Dessuten et møte fra kl 20 for barn på Ranheim/Jakobsli født i 2016 + barn som hører til Vikåsen født i 2015. Oppmøte i klubbhuset til Ranheim IL (inngang  baksiden, mot fjorden). Pga korona vil det være behov for registrering ved oppmøte.

Hvor og når

Oppstart av aktivitet vil være i uke 35 (30. aug. – 5. sept. 2021), med forbehold om eventuelle vilkår ifm. Kovid som påvirker allidretten. Dere kan dessuten finne en aktivitetsplan for høsten 2021 her (forandringer kan komme).

Treningene vil i utgangspunktet foregå på Vikåsen skole og Jakobsli skole (gamle Ranheim skole). Barn i Vikåsen skolekrets trener i gymsalen på Vikåsen, barn tilhørende skolekretsene Jakobsli og Ranheim trener i gymsalen på Jakobsli skole.

Under er tilgjengelige treningstidspunkter for de gruppene vi tilbyr (med et lite forbehold, enkelte justeringer kan forekomme – avventer endelig bekreftelse på tidspunkt fra RIL). Legg merke til at tidspunktene i utgangspunktet gjelder trening i gymsal, og at mange aktiviteter – spesielt i vårsemesteret – vil avholdes andre steder på andre dager og tidspunkter. Denne variasjonen kommer av at vi må tilpasse oss de ulike arenaene vi skal delta på, som for eksempel ski, skøyter, klatring, friidrett og fotball. Detaljer om dette kommer fortløpende gjennom sesongen (se «Påmelding og informasjon»).

Skolekrets Årskull Tid Sted
Jakobsli/Ranheim 2016 Tirsdag 17.00 – 17.45 Jakobsli skole
Jakobsli/Ranheim 2016 Onsdag 17.00 – 17.45 Jakobsli skole
Jakobsli/Ranheim 2016 Torsdag 17.00 – 17.45 Jakobsli skole- FULLT
Jakobsli/Ranheim 2015 Tirsdag 18.00 -18.45 Jakobsli skole – FULLT
Jakobsli/Ranheim 2015 Torsdag 18.00 -18.45 Jakobsli skole
Vikåsen 2016 Tirsdag 17.00 – 17.45 Vikåsen skole
Vikåsen 2015 Tirsdag 18.00 – 18.45 Vikåsen skole

Påmelding og informasjon

Påmeldinger vil foregå via RIL sitt nye system, Hoopit. Se her for detaljer om hvordan du melder på ditt barn via appen.

I tillegg til treningskontingenten for å delta i allidrett vil det være et krav om medlemskap i RIL som gjelder for et kalenderår. For allidretten betyr det en kontingent for høstsesongen (gitt at barnet ikke har betalt kontingent fra før) og en ny for vårsesongen. Et tips kan være å be post@ril.no om å opprette et familiemedlemskap hvis man er 2

All informasjon gjennom sesongen vil bli delt gjennom Hoopit. Det er derfor svært viktig at dere beholder appen – med varsler påslått – også i etterkant av registrering.

Til deg som er mamma eller pappa

Her kommer litt viktig informasjon for at tilbudet om allidrett skal kunne gjennomføres; tusen takk for at du leser hele avsnittet.

Det er vi foreldre som driver allidretten. En håndfull av oss sitter i et styre, cirka 30 av oss er trenere, resten av oss sørger for at det alltid er en til stede for hvert eneste barn når aktiviteter gjennomføres; 5-6-7-åringen trenger deg når hun får et skrubbsår i lengdegropa, eller når han krasjer med ribbeveggen i innebandykampens hete.

Om du er aktiv bidragsyter vil du bli kjent med andre foreldre og mange av ditt barns venner for årene som kommer. Om du sitter utenfor gymsalen, og har en liten times fri fra hverdagen, vil du selvsagt også kunne bli kjent med andre foreldre som også sitter der.

Å delta som trener eller styremedlem er frivillig, men uten nok bidragsytere vil ikke tilbudet kunne gjennomføres. Det er ingen krav til egen fysisk form eller relevant kunnskap for å kunne være trener, og det er uansett et tidsrom du vil være til stede der barnet ditt er.

Merk at noen av aktivitetene, som f.eks. bandy, basket og orientering, vil gjennomføres ved bruk av eksterne trenere. Og med mange nok trenere på hver gruppe betyr det at man varierer hvem som gjennomfører de ulike treningene, samt at gruppen fortsatt har god dekning av trenere selv om du av og til ikke kan bidra.

Send en e-post til oss allerede i dag om at du kan tenke deg å bidra enten som trener eller i styret. Dere vil samtidig naturlig vis slippe å betale aktivitetsavgiften for allidrett.

Det må også nevnes at alle som er med på organisert aktivitet må betale medlemskontingent for begge år (går på kalenderår), dette gjelder både trenere og barn. Dvs du som trener/styremedlem vil også bli bedt om å betale medlemsavgift for begge kalenderår. Send en e-post til post@ril.no og be de om å lage et familiemedelmskap. I sum vil dette gi en liten prisreduksjon sammenlignet å måtte betale medlemskontingent for et barn samt treningsavgift. Et eksempel for sesongen 2021/2022 (har nylig kommet nye retningslinjer fra RIL overordnet, ny info vil komme):

  • Aktivitetsavgift barn = 550,
  • Aktivitetsavgift barn av trener = 0,-
  • Medlemskontingent RIL per medlem = 400,- pr kalenderår
  • Medlemskontingent RIL per familie = 700,- pr kalenderår
  • Ikke trener: Hvis bare barnet deltar = 1350,- for hele allidrettsåret (aktivitetsavgift + medlemskontingent*2)
  • Trener: Hvis barnet har en mamma eller pappa som også bidrar som trener = 1400,- for hele året. (medlemskontingent familie*2, ingen aktivitetsavgift). I tillegg får trenere personlig RIL-jakke uten kostnad.

Tusen takk!

Aktivitetsavgift allidrett + medlemskontingent Ranheim Idrettslag

Aktivitetsavgiften totalt for hele året, altså både høsten 2021 og våren 2022 er 550 kroner per barn. Har dere flere søsken med i allidretten betales det fra og med barn nummer to halv pris.  Dette skal skje automatisk, hvis ikke, send en e-post med barnas navn til allidrett@ril.no. Medlemskontingent kommer i tillegg (se lengre ned).

Faktura vil sendes ut gjennom Hoopit i etterkant av registreringen.

Legg merke til at du kan miste plassen dersom den ikke betales etter gjentatt purring; dette for å la andre på venteliste slippe til – vi har tidligere år opplevd større pågang enn vi har antall plasser på flere av gruppene.

Det er et krav fra Norges idrettsforbund (NIF) og dermed også Ranheim idrettslag (RIL) at alle deltagere på allidretten også må være medlem av Ranheim Idrettslag, inklusiv trenere og styremedlemmer. Les mer om dette her, hvor også gjeldende priser står. Innmelding av barnet i RIL vil skje automatisk, og dette beløpet vil også faktureres gjennom Hoopit. NB: Ved ny innmelding i Hoopit vil man automatisk få et krav om medlemsavgift. Dette skal kun betales i januar, mens de som melder seg på ila sommeren/høsten kan ignorere dette kravet – det vil bli gjernet etter hvert, men dette er en manuell jobb som gjøres etter at alle gruppene er satt, dvs det tar litt tid.

All påmelding skal skje via appen Hoopit, og ikke ved bruk av e-post eller andre omveier. Hvis du derimot ikke skulle ha en smarttelefon, send en e-post til allidrett@ril.no så skal vi forsøke å hjelpe deg så raskt vi kan.

Spørsmål og tilbakemeldinger

For spørsmål eller tilbakemeldinger kan du sende en e-post til allidrett@ril.no, så hører du fra oss så raskt vi kan.