Praktisk informasjon – påmelding

Påmelding infomøte allidrett 20.8 kl 20

Pga. smittevernhensyn må vi ha påmelding på infomøte førstkommende torsdag 20.8 kl 20 i klubbhuset til Ranheim IL (inngang på baksiden, mot fjorden). Vi anbefaler at alle stiller med maksimalt 1 person per påmeldte barn og sender mail til ina_lovlihaugen@yahoo.co.uk

for påmelding. Skriv fullt navn og telefonnummer. Du vil motta bekreftelse på påmeldingen
for påmelding.
Skriv fullt navn og telefonnummer.

Påmelding og oppstart for høsten 2020 og våren 2021

Allidretten har H2020/V2021 et tilbud til barn som er født i 2014 og 2015. I praksis er dette de som går siste året i barnehagen, eller i 1. klasse på skolen.

Hvor og når

Oppstart av aktivitet vil være i uke 36 (31. aug. – 6. sept. 2020), med forbehold om eventuelle vilkår ifm. Covid-19 som påvirker allidretten.

Treningene vil i utgangspunktet foregå på Vikåsen skole og Jakobsli skole (gamle Ranheim skole). Barn i Vikåsen skolekrets trener i gymsalen på Vikåsen, barn tilhørende skolekretsene Jakobsli og Ranheim trener i gymsalen på Jakobsli skole.

Under er tilgjengelige treningstidspunkter for de gruppene vi tilbyr. Legg merke til at tidspunktene i utgangspunktet gjelder trening i gymsal, og at mange aktiviteter – spesielt i vårsemesteret – vil avholdes andre steder på andre dager og tidspunkter. Denne variasjonen kommer av at vi må tilpasse oss de ulike arenaene vi skal delta på, som for eksempel ski, skøyter, klatring, friidrett og fotball. Detaljer om dette kommer fortløpende gjennom sesongen (se «Påmelding og informasjon»).

Skolekrets Årskull Tid Sted Status
Jakobsli/Ranheim 2015 Tirsdag 17.00 – 17.45 Jakobsli skole Fullt
Jakobsli/Ranheim 2015 Onsdag 17.00 – 17.45 Jakobsli skole Fullt
Jakobsli/Ranheim 2015 Torsdag 17.00 – 17.45 Jakobsli skole Åpen
Jakobsli/Ranheim 2014 Tirsdag 18.00 -18.45 Jakobsli skole Åpen
Jakobsli/Ranheim 2014 Torsdag 18.00 -18.45 Jakobsli skole Åpen
Vikåsen 2015 Tirsdag 17.00 – 17.40 Vikåsen skole Åpen
Vikåsen 2014 Tirsdag 17.45 – 18.25 Vikåsen skole Åpen

Påmelding og informasjon

Nytt av året er at alle påmeldinger vil foregå via RIL sitt nye system, Hoopit. Se her for detaljer om hvordan du melder på ditt barn på via appen.

NB: Når dere melder på et barn som ikke er medlem i RIL vil dere automatisk i Hoopit få et krav om å betale medlemsavgift – ignorer denne beskjeden, medlemsavgiften til RIL skal førstes betales i januar 2021.

All informasjon gjennom sesongen vil bli delt gjennom Hoopit. Det er derfor svært viktig at dere beholder appen – med varsler påslått – også i etterkant av registrering.

Foreløpig plan for året kan dere finne her: Aktivitetsplan Allidrett Høsten 2020.docx

Til deg som er mamma eller pappa

Her kommer litt viktig informasjon for at tilbudet om allidrett skal kunne gjennomføres; tusen takk for at du leser hele avsnittet.

Det er vi foreldre som driver allidretten. En håndfull av oss sitter i et styre, cirka 30 av oss er trenere, resten av oss sørger for at det alltid er en til stede for hvert eneste barn når aktiviteter gjennomføres; 5-6-7-åringen trenger deg når hun får et skrubbsår i lengdegropa, eller når han krasjer med ribbeveggen i innebandykampens hete.

Om du er aktiv bidragsyter vil du bli kjent med andre foreldre og mange av ditt barns venner for årene som kommer. Om du sitter utenfor gymsalen, og har en liten times fri fra hverdagen, vil du selvsagt også kunne bli kjent med andre foreldre som også sitter der.

Å delta som trener eller styremedlem er frivillig, men uten nok bidragsytere vil ikke tilbudet kunne gjennomføres. Det er ingen krav til egen fysisk form eller relevant kunnskap for å kunne være trener, og det er uansett et tidsrom du vil være til stede der barnet ditt er.

Merk at noen av aktivitetene, som f.eks. bandy, basket og orientering, vil gjennomføres ved bruk av eksterne trenere. Og med mange nok trenere på hver gruppe betyr det at man varierer hvem som gjennomfører de ulike treningene, samt at gruppen fortsatt har god dekning av trenere selv om du av og til ikke kan bidra.

Send en e-post til oss allerede i dag om at du kan tenke deg å bidra enten som trener eller i styret. Dere vil samtidig naturlig vis slippe å betale aktivitetsavgiften for allidrett.

Tusen takk!

Aktivitetsavgift allidrett + medlemskontingent Ranheim Idrettslag

Aktivitetsavgiften totalt for hele året, altså både høsten 2020 og våren 2021 er 550 kroner per barn. Har dere flere søsken med i allidretten betales det fra og med barn nummer to halv pris.  Dette skal skje automatisk, hvis ikke, send en e-post med barnas navn til allidrett@ril.no. Medlemskontingent kommer i tillegg (se lengre ned).

Faktura vil sendes ut gjennom Hoopit i etterkant av registreringen.

Legg merke til at du kan miste plassen dersom den ikke betales etter gjentatt purring; dette for å la andre på venteliste slippe til – vi har tidligere år opplevd større pågang enn vi har antall plasser på flere av gruppene.

Det er et krav fra Norges idrettsforbund (NIF) og dermed også Ranheim idrettslag (RIL) at alle deltagere på allidretten også må være medlem av Ranheim Idrettslag. Les mer om dette her, hvor også gjeldende priser står. Innmelding av barnet i RIL vil skje automatisk, og dette beløpet vil også faktureres gjennom Hoopit.

All påmelding skal skje via appen Hoopit, og ikke ved bruk av e-post eller andre omveier. Hvis du derimot ikke skulle ha en smarttelefon, send en e-post til allidrett@ril.no så skal vi forsøke å hjelpe deg så raskt vi kan.

Spørsmål og tilbakemeldinger

For spørsmål eller tilbakemeldinger kan du sende en e-post til allidrett@ril.no, så hører du fra oss så raskt vi kan.