Om oss

Velkommen til RIL Allidrett

Vi tilbyr barn i alderen 5 til 7 år (siste år barnehage + 1. klasse på skolen) et variert aktivitetstilbud i nærmiljøet på Ranheim. Vi ønsker å gi barna en introduksjon til idretter i Ranheim IL, i tillegg til andre tilbud og muligheter i nærmiljøet. I løpet av høstsesongen får barna prøve seg på orientering, turn, ballaktiviteter, svømming, klatring og dans/rytme med mere. Utover vinteren skal vi gå på ski og skøyter, og til våren skal vi også prøve oss på friidrett, fotball og andre spennende aktiviteter.

Allidrettens aktiviteter drives av foreldrene til de aktive barna; alle kan bidra på ulike vis til et godt aktivitestilbud. Foreldrene får da en god mulighet til å bli kjent med både barn og voksne i eget barn sitt miljø.

Ta kontakt med oss hvis du har lyst til å bidra med med noe av dette:

  • Være fast trener/aktivitetsleder for en gruppe. Alle får tilbud om aktivitetslederkurs.
  • Være med på å gjennomføre en aktivitet du selv har holdt på med.
  • Idèer eller tilbakemeldinger som bidrar til å gi et bedre tilbud til barna.
  • Høre med din arbeidsgiver om de kan bidra med premier eller økonomisk støtte til allidretten.

For spørsmål eller tilbakemeldinger kan du sende en e-post til allidrett@ril.no.